Примери

В тази секция ще имате възможност да намерите всички примери и упражнения, които срещате в книгата “Звуци от тишината”.

Намерете името на главата в който се намира съответния пример и просто кликнете върху него:

ЗВУЦИ ОТ ТИШИНАТА I

 

КАЗУСЪТ 1, 2, 3, БУМ (4)

 

АЛХИМИЯ НА РИТЪМА

Ритъм модел #1

 

Ритъм модел #2

 

Ритъм модел #3

 

ЛИЧЕН И СИСТЕМЕН РИТЪМ

 

РИТЪМ ВЪПРОСНИК ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

– 1-page

– 2-page

 

ОВЛАДЯВАНЕ НА АРИТМИЯ ЧРЕЗ РЕЦЕПТИВНА РИТЪМ ТЕРАПИЯ

 Тази статия съдържа в пълнота описание на експериментално изследване на ритъма за овладяване на кардиологичен проблем, с резултати, отчитащи терапевтичен ефект върху аритмия. Съдържа протоколи на измервания, статистически данни и първите изводи по тях към м. юни 2014 г. Изследването чрез обработка на данните, научен анализ и изпробване на върху множество лица продължава. Популярната статия по този материал е част от съдържанието в книгата на Мартин Иванов „Звуци от тишината. По пътя към себе си”. Изд. „Списание 8”. София, 2014.

Рецептивна ритъм терапия – PDF документ

Тук можете да чуете използваните в изследването записи с ударни интрументи:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s